گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵K
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵K

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵K

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵K

In Stock

ابعادخارجی؛        ارتفاع:۴۲   عرض:۳۳   عمق:۲۶

ابعادداخلی؛       ارتفاع:۲۶   عرض:۲۵   عمق:۱۴

وزن ؛             ۵۰Kg

تومان 795,000