گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵RD
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵RD

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵RD

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۵RD

In Stock

ابعادخارجی؛        ارتفاع:۴۲   عرض:۳۳   عمق:۲۶

ابعادداخلی؛       ارتفاع:۲۶   عرض:۲۵   عمق:۱۴

وزن ؛             ۵۰Kg

تومان 1,950,000