گاوصندوق کاوه مدل ۲۵۰KRM
گاوصندوق کاوه مدل ۲۵۰KRM

گاوصندوق کاوه مدل ۲۵۰KRM

In Stock

#گاوصندوق‌ماهان

گاوصندوق تک‌درب کاوه

ابعادخارجی؛     ارتفاع:۶۲   عرض:۴۵   عمق:۴۵

ابعادداخلی؛     ارتفاع:۴۶   عرض:۳۰   عمق:۳۱

وزن؛               ۱۹۰kg

 

گاوصندوق سبک خانگی؛ و اداری

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6,120,000 تومان