گاوصندوق کاوه مدل ۳۵۰K
گاوصندوق کاوه مدل ۳۵۰K

گاوصندوق کاوه مدل ۳۵۰K

In Stock

#گاوصندوق‌ماهان

گاوصندوق تک‌درب کاوه

ابعادخارجی؛     ارتفاع:۷۳   عرض:۵۰   عمق:۵۸

ابعادداخلی؛     ارتفاع:۵۷   عرض:۳۴   عمق:۴۴

وزن؛               ۲۷۷kg

 

گاوصندوق سبک خانگی-اداری و مغازه

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10,477,500 تومان