گاوصندوق کاوه مدل ۵۵۰KRM
گاوصندوق کاوه مدل ۵۵۰KRM

گاوصندوق کاوه مدل ۵۵۰KRM

In Stock

#گاوصندوق‌ماهان

گاوصندوق تک‌درب کاوه

ابعادخارجی؛     ارتفاع:۸۲   عرض:۶۲   عمق:۵۶

ابعادداخلی؛     ارتفاع:۶۷   عرض:۴۶   عمق:۴۴

وزن؛               ۳۲۶kg

 

گاوصندوق سبک خانگی-اداری- مغازه-فروشگاه-املاک و…

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1,070,000 تومان