گاوصندوق کاوه مدل ۴۵۰KRM
گاوصندوق کاوه مدل ۴۵۰KRM

گاوصندوق کاوه مدل ۴۵۰KRM

In Stock

#گاوصندوق‌ماهان

گاوصندوق تک‌درب کاوه

ابعادخارجی؛     ارتفاع:۱۲۰   عرض:۵۱   عمق:۵۶

ابعادداخلی؛     ارتفاع:۹۷    عرض:۳۴   عمق:۴۰

وزن؛               ۴۸۶kg

 

گاوصندوق سبک خانگی-اداری- مغازه-فروشگاه-املاک-نظامی و …

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2,032,000 تومان