گاوصندوق کاوه مدل ۲۵۰DKRM
گاوصندوق کاوه مدل ۲۵۰DKRM

گاوصندوق کاوه مدل ۲۵۰DKRM

In Stock

#گاوصندوق‌ماهان

گاوصندوق دودرب کاوه

ابعادخارجی؛           ارتفاع:۹۲   عرض:۴۲   عمق:۳۴

ابعادداخلی بالا؛       ارتفاع:۳۷    عرض:۲۶٫۵   عمق:۲۳

ابعادداخلی یایین:    ارتفاع:۲۹   عرض:۲۶٫۵   عمق:۲۳

وزن؛               ۲۱۵kg

 

گاوصندوق سبک خانگی-اداری- مغازه-فروشگاه-املاک- و …

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

21,183,600 تومان