گاوصندوق کاوه مدل ۲۰۰۰BS
گاوصندوق کاوه مدل ۲۰۰۰BS
گاوصندوق کاوه مدل ۲۰۰۰BS

گاوصندوق کاوه مدل ۲۰۰۰BS

کد کالا:گاوصندوق کاوه مدل ۲۰۰۰BS

In Stock

گاوصندوق کاوه مدل ۲۰۰۰BS

بزرگترین و سنگینترین مدل کلاس اس محصولات کاوه ،مورد استفاده در بانکها و نمایشگاهها و ارگانهای دولتی.

تماس با دفتر مرکزی فروش: ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

جادارترین محصول شرکت گاوصندوق کاوه،مجهز به دو درب چپ و راست بازشو.

47,000,000 تومان